Automatische URL-herkenning uitschakelen

Wanneer u tekst invoert, kan LibreOffice automatisch een woord herkennen dat een URL kan zijn en vervangt het woord door een hyperlink. LibreOffice geeft de hyperlink een opmaak (kleur en onderstreping) waarvan de eigenschappen worden verkregen uit bepaalde tekenopmaakprofielen.

De volgende teksten zijn gewijzigd in hyperlinks:

Tekst

Automatisch gecorrigeerde hyperlink

E-mailadressen

x@x, mailto:x

Internetadressen

http://x, https://x, www.x.x

Bestandsadressen

file://x, ftp://x, smb://x


waar x is één of meer tekens.

Als u niet wilt dat LibreOffice automatisch URL's herkent terwijl u typt, dan zijn er verschillende manieren om deze functie uit te zetten.

URL-herkenning ongedaan maken

  1. Wanneer u aan het typen bent en merkt dat een tekst automatisch geconverteerd is naar een hyperlink, druk dan op +Z om deze opmaak ongedaan te maken.

  2. Als u deze omzetting pas later opmerkt, selecteer dan de hyperlink en kies Opmaak - Standaardopmaak.

URL-herkenning uitschakelen

  1. Open een document waarvan u de URL-herkenning wilt uitschakelen.

    Als u de URL-herkenning van een tekstdocument wilt wijzigen, opent u een tekstdocument.

  2. Kies Extra - AutoCorrectie - Opties voor AutoCorrectie.

  3. In het dialoogvenster AutoCorrectie, selecteert u het tabblad Opties.

  4. Als u het vinkje voor URL herkennen verwijdert, zullen woorden niet meer automatisch worden omgezet naar een hyperlink.

    In LibreOffice Writer zijn er twee aankruisvakjes vóór URL herkennen. De eerste is voor het later controleren van het bestand en de tweede is voor AutoCorrectie terwijl u typt.

Help ons, alstublieft!