Uitgebreide Help in- en uitschakelen

De functie Uitgebreide Help geeft een korte beschrijving van de functie wanneer u de cursor enige tijd boven een knop, een besturingselement of een pictogram laat staan.

De Uitgebreide Help permanent aan of uit zetten:

De Uitgebreide Help tijdelijk aan of uit zetten

Help ons, alstublieft!