Assistent Tabel - Typen en opmaak instellen

Specificeert de veldinformatie voor uw geselecteerde velden.

Geselecteerde velden

Selecteer een veld om de veldinformatie te bewerken.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Verwijder het geselecteerde veld uit de keuzelijst.

+

Voeg een nieuw gegevensveld aan de keuzelijst toe.

Veldgegevens

Veldnaam

Geeft de naam van het geselecteerde gegevensveld weer. U kunt desgewenst een nieuwe naam invoeren.

Veldtype

Selecteer een veldtype.

AutoWaarde

Als dit op 'Ja' is ingesteld, worden de waarden voor dit gegevensveld door de database-engine gegenereerd.

Invoer vereist

Als dit op 'Ja' is ingesteld, mag het veld niet leeg zijn.

Lengte

Specificeert het aantal tekens voor het gegevensveld.

Cijfers achter de komma

Specificeert het aantal decimalen voor het gegevensveld. Deze optie is alleen beschikbaar voor numerieke of decimale gegevensvelden.

Standaardwaarde

Specificeert de standaardwaarde voor een Ja/Nee-veld.

Instructie automatisch vergroten

Voer de SQL-opdrachtaanduiding in die de gegevensbron de opdracht geeft om een gespecificeerd gegevensveld voor een geheel getal automatisch te vergroten. De volgende MySQL-instructie gebruikt bijvoorbeeld de instructie AUTO_INCREMENT om het veld ‘id’ te vergroten telkens wanneer de instructie een gegevensveld maakt:

TABEL MAKEN "tabel1" ("id" INTEGER AUTO_INCREMENT)

Voor dit voorbeeld moet u AUTO_INCREMENT invoeren in het argumentenvak Instructies automatisch vergroten.

Tabelassistent - Primaire sleutel instellen

Help ons, alstublieft!