Assistent Tabel - Velden selecteren

Selecteer velden uit de meegeleverde voorbeeldtabellen als basis voor uw eigen tabel.

Zakelijk

Selecteer de categorie Zakelijk om alleen zakelijke voorbeeldtabellen te zien.

Persoonlijk

Selecteer de categorie Persoonlijk om alleen privévoorbeeldtabellen te zien.

Voorbeeldtabellen

Selecteer een van de voorbeeldtabellen. Selecteer dan velden uit die tabel in de linkerkeuzelijst. Herhaal deze stap tot u alle benodigde velden hebt geselecteerd.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

>>

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<<

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Geselecteerde velden

Geeft alle velden weer die in de nieuwe tabel worden opgenomen.

Assistent Tabel - Typen en opmaak instellen

Help ons, alstublieft!