Eigenschappen

Het venster Eigenschappen van de Rapportontwerper geeft altijd de eigenschappen weer van het huidig geselecteerde object in de Rapportontwerpweergave.

tip

Druk op Shift-F1 en zet de muis op een invoervak om de helptekst voor dat invoervak te zien.


Bij de eerste keer starten van de Rapportontwerper, toont het venster Eigenschappen het tabblad Gegevens van het gehele rapport.

Selecteer een tabel in de keuzelijst Inhoud en druk dan op Tab of klik buiten het invoervak om het invoervak te verlaten.

Het venster Velden toevoegen aan rapport wordt automatisch weergegeven wanneer u een tabel hebt geselecteerd in het vak Inhoud en laat dat vak staan. U kunt ook op het pictogram Veld toevoegen op de werkbalk klikken of Beeld - Veld toevoegen kiezen.

Het tabblad Algemeen kan worden gebruikt om de naam van het rapport te wijzigen en, naast andere dingen, de gebieden Paginakoptekst of -voettekst uit te schakelen.

tip

Om de Gegevens of het tabblad Algemeenvoor het gehele rapport te tonen, kies Bewerken - Alles selecteren - Rapport selecteren.


Als u klikt op het gebied Paginakoptekst of Paginavoettekst zonder een object te sleecteren, ziet u het tabblad Algemeen voor dat gebied.

U kunt enkele zichtbare eigenschappen van het gebied bewerken.

Als de Voorwaardelijke afdrukvoorwaarde evalueert naar WAAR zal het geselecteerde object worden afgedrukt.

Als u klikt op het gebied Detail zonder een object te selecteren ziet u het tabblad Algemeen voor dat gebied.

U kunt enkele eigenschappen bewerken om de manier waarop de records worden afgedrukt fijner af te stellen.

Voeg een aantal gegevensvelden in in het gebied Detail, of voeg andere besturingselementvelden in enig ander gebied in. Als u een ingevoegd veld selecteert kunt u de eigenschappen instellen in het venster Eigenschappen.

Voor een Labelveld kunt u de weergegeven tekst wijzigen in het invoervak Label.

Voor een afbeelding kunt u specificeren of de afbeelding als een koppeling naar een bestand of alleen als een ingebed object in het Basebestand moet worden ingevoegd. De ingebedde optie verhoogt de grootte van het Basebestand, terwijl de koppelings-optie niet zo uitwisselbaar is met andere computers.

Op het tabblad Algemeen van een gegevensveld kunt u, naast andere eigenschappen, de eigenschap Opmaak instellen.

Op het tabblad Gegevens kunt u de gegevensinhoud die moet worden getoond wijzigen.

Help ons, alstublieft!