Rapportnavigator

U kunt het venster Rapportnavigator van de Rapportontwerper openen door Beeld - Rapportnavigator te kiezen.

De Rapportnavigator onthult de structuur van het rapport. U kunt de Rapportnavigator gebruiken om functies in het rapport in te voegen.

Klik op een item in de Rapportnavigator. Het corresponderende object of gebied wordt geselecteerd in de Rapportontwerpweergave. Klik met rechts op een item om het contextmenu te openen.

Functies invoeren in het rapport

In het contextmenu van de Rapportnavigator ziet u dezelfde opdrachten als in de Rapportontwerpweergave plus aanvullende opdrachten om nieuwe functies te maken of om ze te verwijderen.

Functies kunnen worden ingevoerd door gebuik te maken van een syntaxis zoals die is gespecificeerd in het voorstel op OpenFormula.

Zie >Wiki-pagina over Base voor meer help betreffende de functies in een rapport.

Een berekening maken voor iedere cliënt

  1. Open de Rapportnavigator.

  2. Open het Groepsitem en de groep waarvoor u de kosten wilt berekenen.

    De groep heeft een subitem functie-aanroepen.

  3. Open het contextmenu (rechts klikken) van het functie-item, kies om een nieuwe functie te maken en selecteer deze.

    In de eigenschappen van de browser ziet u de functie.

  4. Wijzig de naam in bijvoorbeeld Kostenberekening en de formule in [Kostenberekening] + [voer uw naam voor de kolom in].

  5. Voer als beginwaarde 0 in.

  6. Nu kunt u een tekstveld invoegen en verbinden met uw [Kostenberekening] (verschijnt in de keuzelijst van het gegevensveld).

Misschien moet u de beginwaarde instellen op de waarde van het veld zoals [field].

Als er lege velden in de kostenkolom zijn, gebruik dan de volgende formule om de inhoud van de lege velden te vervangen door nul:

[SumCost] + IF(ISBLANK([field]);0;[field])

Help ons, alstublieft!