Datum en tijd

U kunt het dialoogvenster Datum en tijd van de Rapportontwerper openen door Invoegen - Datum en tijd te kiezen.

Tippictogram

Druk op Shift-F1 en zet de muis op een invoervak om de helptekst voor dat invoervak te zien.


Schakel Inclusief datum in om een datumveld in het actieve gebied van het rapport in te voegen. Het datumveld geeft de huidige datum weer als het rapport wordt uitgevoerd.

Schakel Inclusief tijd in om een tijdveld in het actieve gebied van het rapport in te voegen. Het tijdveld geeft de huidige tijd weer als het rapport wordt uitgevoerd.

Klik op OK om het veld in te voegen.

U kunt op het datum- of tijdveld klikken en het naar een andere positie in hetzelfde gebied slepen of de eigenschappen bewerken in het venster Eigenschappen.

Help ons, alstublieft!