Queryassistent

Met behulp van de Queryassistent kunt u een databasequery ontwerpen. De opgeslagen query kan later opgeroepen worden, via de grafische gebruikersinterface of de automatisch gemaakte SQL-taalopdracht.

Queryassistent - Veldselectie

Specificeert de tabel voor het maken van de query en welke velden u in de query wilt opnemen.

Queryassistent - Sorteervolgorde

Specificeert de sorteervolgorde voor de gegevensrecords in uw query.

Queryassistent - Zoekcriteria

Specificeert de zoekcriteria voor het filteren van de query.

Querywizard - Detail of totalen

Specificeert of alle records van de query, of alleen de resultaten van de statistische functies weergegeven moeten worden.

Deze pagina wordt alleen weergegeven wanneer de query numerieke velden bevat die het gebruik van statistische functies toestaan.

Queryassistent - Groeperen

Specificeert of de query gegroepeerd moet worden. De gegevensbron moet de SQL-instructie 'Group by clauses' ondersteunen om deze pagina van de Assistent te activeren.

Queryassistent - Groeperingscriteria

Specificeert de voorwaarden voor het groeperen van de query. De gegevensbron moet de SQL-instructie 'Group by clauses' ondersteunen om deze pagina van de Assistent te activeren.

Queryassistent - Aliassen

Wijst aliassen aan veldnamen toe. Aliassen zijn optioneel en zorgen voor gebruiksvriendelijkere namen, die in plaats van veldnamen weergegeven worden. Er kan bijvoorbeeld een alias gebruikt worden wanneer velden van verschillende tabellen dezelfde naam hebben.

Queryassistent - Overzicht

Voer een naam voor de query in, en specificeer of u de query wilt weergeven of bewerken nadat de Assistent voltooid is.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

Queryassistent - Veldselectie

Help ons, alstublieft!