Macro's migreren

De Assistent Databasedocument macromigratie verplaatst bestaande macro's vanuit sub-documenten van een oud Basebestand in de nieuwe Base-bestanden macro-opslag.

Voorheen konden macro's slechts aanwezig zijn in de tekst-subdocumenten van formulieren en rapporten. Nu kunnen macro's ook worden opgeslagen in het bestand van Base zelf. Dit betekent dat macro's in bestanden van Base nu kunnen worden aangeroepen vanuit elke sub-component: formulieren, rapporten, tabelontwerp, queryontwerp, relatieontwerp, tabelgegevensweergave.

Het is echter technisch niet mogelijk om macro's zowel in een Basebestand als in de sub-documenten daarvan tegelijkertijd op te slaan. Als u dus enkele nieuwe macro's aan het Basebestand wilt toevoegen, daarbij bestaande oude macro's die werden opgeslagen in de sub-documenten behoudend, moet u de bestaande oude macro's verplaatsen naar de opslag van Basebestanden.

De Assistent Databasedocument macromigratie kan de macro's verplaatsen naar de opslag van Basebestanden. U kunt de macro's dan nakijken en bewerken zoals u ze wilt hebben.

Het is bijvoorbeeld mogelijk dat macro's uit de sub-documenten dezelfde modulenamen en macronamen hadden. Nadat u de macro's hebt verplaatst naar ene algemene macro-opslag, moet u de macro's bewerken om de namen uniek te maken. De assistent kan dit niet doen.

De assistent kan een veiligheidskopie van het Basebestand opslaan in een andere map van uw keuze. De assistent wijzigt het originele Basebestand. De veiligheidskopie blijft onveranderd.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Past alle wijzigingen toe en sluit de assistent.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Annuleren

Sluit het dialoogvenster en negeert alle wijzigingen.

Help ons, alstublieft!