Extra

Het menu Extra van een databasevenster.

Relaties

Opent de weergave Relatie-ontwerp en controleert of de databaseverbinding relaties ondersteunt.

Gebruikersbeheer

Opent het dialoogvenster Gebruikersbeheer als de database deze functie ondersteunt.

Tabelfilter

Opens the Table Filter dialog where you can specify which tables of the database to show or to hide.

Selecteer in de lijst Filter de tabellen die u wilt filteren.

Als u de bovenste tabel in een hiërarchie selecteert, worden alle tabellen in de hiërarchie geselecteerd.

Als u een tabel op een lager niveau in de hiërarchie selecteert, worden de tabellen erboven niet geselecteerd.

SQL

Opent het SQL-dialoogvenster waar u SQL-instructies kunt invoeren.

Help ons, alstublieft!