Bestand

Het menu Bestand van een databasevenster. Er worden alleen items weergegeven die specifiek voor databases zijn.

Document opslaan

Saves the current database file, query, form or report. For the database file, you see the file save dialog. For the other objects, you see the Save dialog.

Opslaan als

Saves the current database file with another name. In the file save dialog, select a path and file name to save.

Exporteren

Exporteert het geselecteerde rapport of formulier naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt geëxporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Verzenden

Opent een submenu

Email Document

Opens the default email application to send a new email. The current database file is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body.

Report as Email

Opens the default email application to send a new email. The selected report is appended as an attachment. You can enter the subject, the recipients and a mail body. A dynamic report is exported as a copy of the database contents at the time of export.

Rapport naar tekstdocument

Exporteert het geselecteerde rapport naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt tijdens het exporteren opgeslagen als een kopie van de database-inhoud.

Help ons, alstublieft!