Bestand

Het menu Bestand van een databasevenster. Er worden alleen items weergegeven die specifiek voor databases zijn.

Document opslaan

Slaat het huidige databasebestand, de query, het formulier of het rapport op. Voor het databasebestand ziet u het dialoogvenster Bestand opslaan . Voor de andere objecten zie je het dialoogvenster Opslaan.

Opslaan als

Slaat het huidige databasebestand op onder een andere naam. Selecteer in het dialoogvenster Bestand opslaan een pad en bestandsnaam om op te slaan.

Exporteren

Exporteert het geselecteerde rapport of formulier naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt geëxporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Verzenden

Opent een submenu

E-maildocument

Opent de standaard e-mailtoepassing om een nieuwe e-mail te verzenden. Het huidige databasebestand wordt als bijlage toegevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een e-mailtekst invoeren.

Rapport als e-mail

Opent de standaard e-mailtoepassing om een nieuwe e-mail te verzenden. Het geselecteerde rapport wordt als bijlage toegevoegd. U kunt het onderwerp, de ontvangers en een e-mailtekst invoeren. Een dynamisch rapport wordt geëxporteerd als een kopie van de database-inhoud op het moment van exporteren.

Rapport naar tekstdocument

Exporteert het geselecteerde rapport naar een tekstdocument. Een dynamisch rapport wordt tijdens het exporteren opgeslagen als een kopie van de database-inhoud.

Help ons, alstublieft!