Bewerken

Het menu Bewerken van een databasevenster.

Kopiëren

Kopieert het geselecteerde object naar het klembord.

Plakken

Hiermee wordt een item van het klembord ingevoegd. U kunt desgewenst formulieren en rapporten, inclusief submappen, van het ene databasebestand in het andere invoegen.

Plakken speciaal

Hiermee wordt een item van het klembord ingevoegd. U kunt desgewenst formulieren en rapporten, inclusief submappen, van het ene databasebestand in het andere invoegen.

Alles selecteren

Hiermee selecteert u alle items, inclusief submappen, in het onderste deel van het databasevenster.

Bewerken

Opent een venster waarin u de geselecteerde tabellen, query's, formulieren of rapporten kunt bewerken.

Verwijderen

Hiermee verwijdert u de geselecteerde tabel, query, formulier of rapport.

Naam wijzigen

Hiermee kunt u de naam van het geselecteerde object wijzigen. Afhankelijk van de database gelden er mogelijk beperkingen voor de naam, de gebruikte tekens en de naamlengte.

Openen

Opent het geselecteerde object in de laatste opgeslagen status.

Maken als weergave

Hiermee wordt de geselecteerde query in een weergave omgezet. De originele query blijft in uw databasebestand en er wordt een extra weergave gegenereerd op de databaseserver. U moet schrijfrechten hebben om een weergave aan een database te kunnen toevoegen.

Notitiepictogram

De meeste databases gebruiken query’s om databasetabellen te filteren of te sorteren teneinde records op uw computer weer te geven. Weergaven bieden dezelfde functionaliteit als query’s, maar op de server. Als uw database zich op een server bevindt die weergaven ondersteunt, kunt u weergaven gebruiken om de records op de server te filteren en zodoende de weergavetijd te verkorten.


Assistent Formulier

Hiermee wordt de Assistent Formulier voor de geselecteerde tabel, query of weergave gestart.

Assistent Rapport

Hiermee wordt de Assistent Rapport voor de geselecteerde tabel, query of weergave gestart.

Database

Opent een submenu.

Eigenschappen

Opent het dialoogvenster Database-eigenschappen.

Verbindingstype

Opent de assistent voor verbindingen.

Geavanceerde eigenschappen

Opent het dialoogvenster Geavanceerde eigenschappen.

Help ons, alstublieft!