Een verbinding naar tekstbestanden instellen

Specificeert de instellingen voor het importeren van een database in tekstindeling.

In een database in tekstindeling zijn de gegevens in een niet-opgemaakt ASCII-bestand opgeslagen, waarbij elke record uit een rij bestaat. De gegevensvelden worden door scheidingstekens gescheiden. Tekst in de gegevensvelden wordt door aanhalingstekens gescheiden.

Pad naar tekstbestanden

Voer het pad naar het tekstbestand of de tekstbestanden in. Als u slechts één tekstbestand wilt gebruiken, kunt u een willekeurige extensie van de bestandsnaam gebruiken. Als u een mapnaam invoert, moeten de tekstbestanden in die map de extensie *.csv hebben om herkend te worden als bestanden van de tekstdatabase.

Bladeren

Klik om een dialoogvenster voor bestandsselectie te openen.

Plain text-bestanden (*.txt)

Klik om txt-bestanden te openen.

'Comma separated value'-bestanden (*.csv)

Klik om csv-bestanden te openen.

Aangepast

Klik om aangepaste bestanden te openen. Voer de extensie in het tekstvak in.

Veldscheidingsteken

Voer het teken in dat gegevensvelden in het tekstbestand scheidt, of selecteer het.

Tekstscheidingsteken

Voer het teken in dat een tekstveld in het tekstbestand scheidt, of selecteer het. U kunt hetzelfde teken niet als het veldscheidingsteken gebruiken.

Decimaalteken

Voer het teken in dat als een decimaal scheidingsteken in het tekstbestand is gebruikt, in of selecteer het. Dit kan bijvoorbeeld een punt (0.5) of een komma (0,5) zijn.

Scheidingsteken voor duizendtallen

Voer het teken in dat als een scheidingsteken voor duizendtallen in het tekstbestand is gebruikt, of selecteer het. Dit kan bijvoorbeeld een komma (1,000) of een punt (1.000) zijn.

Assistent Database

Help ons, alstublieft!