ODBC-verbinding

Specificeert de instellingen voor ODBC-databases.

Als u een databasetabel in LibreOffice wilt bewerken of er een record aan toe wilt voegen, moet de tabel een unieke index hebben.

Gebruik op Solaris- en Linux-platforms een JDBC-stuurprogramma in plaats van een ODBC-stuurprogramma. Zie http://www.unixodbc.org voor een ODBC-implementatie op Solaris of Linux.

Wanneer u een verbinding met een Microsoft Access-database op Windows wilt maken, gebruikt u de ADO- of Access-database-interface in plaats van ODBC.

Notitiepictogram

Stuurprogramma's voor ODBC worden door de fabrikant van de database verstrekt en ondersteund. LibreOffice ondersteunt alleen de ODBC 3-standaard.


Naam van de ODBC-database

Voer het pad in naar het databasebestand.

Bladeren

Klik op deze optie om een dialoogvenster voor selectie van ODBC-gegevensbronnen te openen:

Kies een gegevensbron

Selecteer een gegevensbron waarmee u via ODBC een verbinding wilt leggen. Klik dan op OK.

Verificatie

Assistent Database

Help ons, alstublieft!