LDAP-verbinding

Specificeert de instellingen voor het importeren van een database via LDAP (Lightweight Directory Access Protocol). Deze pagina is alleen beschikbaar als u een LDAP-server als adressendatabase hebt geregistreerd.

URL van server

Voer de naam in van de LDAP-server in de indeling 'ldap.server.com'.

Basis-DN

Voer het startpunt voor het doorzoeken van de LDAP-database in, bijvoorbeeld: dc=com.

Poortnummer

Voer het poortnummer van de LDAP-server in, normaal gesproken 389.

Beveiligde verbinding (SSL) gebruiken

Maakt een veilige verbinding naar de LDAP-server via de SSL (Secure Sockets Layer). Een SSL-verbinding gebruikt standaard poort 636. Een standaardverbinding gebruikt poort 389.

Help ons, alstublieft!