ADO-verbinding

Specificeert de opties voor het toevoegen van een ADO-database (Microsoft ActiveX Data Objects).

Notitiepictogram

De ADO-interface is een eigen Microsoft Windows-container voor verbindingen met databases.


Tippictogram

LibreOffice vereist de Microsoft Data Access Components (MDAC) om de ADO interface te gebruiken. Microsoft Windows 2000 en XP bevatten standaard deze componenten.


URL van gegevensbron

Voer de URL van de gegevensbron in.

Voorbeelden van URL's

Gebruik de volgende notatie om een verbinding met een Access 2000-bestand te maken:

PROVIDER=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;DATA SOURCE=c:\Access\nwind2000.mdb

Wilt u een verbinding maken met een naam naar een catalogus op een Microsoft SQL-server die een 'name turner' heeft, dan typt u:

PROVIDER=sqloledb;DATA SOURCE=turner;INITIAL CATALOG=First

Zo roept u een ODBC-stuurprogramma als provider op:

DSN=SQLSERVER

Bladeren

Klik om een dialoogvenster voor databaseselectie te openen.

Notitiepictogram

Een gebruikersnaam kan maximaal 18 tekens lang zijn.


Notitiepictogram

Een wachtwoord moet 3 tot 18 tekens lang zijn.


Assistent Database

Help ons, alstublieft!