Assistent Database

De Assistent Database maakt een databasebestand dat informatie over een database bevat.

De Assistent Database bestaat uit een verschillend aantal stappen, afhankelijk van het type werking en het type database.

Selecteer database

Maakt een nieuwe database, opent een databasebestand of maakt een verbinding met een bestaande database.

Opslaan en verder gaan

Specificeert of u de database wilt registreren, de database wilt openen om te bewerken, of een nieuwe tabel wilt invoegen.

Tekstbestandverbinding instellen

LDAP-verbinding instellen

dBASE-verbinding instellen

JDBC-verbinding instellen

Oracle-databaseverbinding instellen

MariaDB and MySQL Connection

ODBC-instellingen

Werkbladverbinding instellen

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Help ons, alstublieft!