Overige instellingen

Definieert extra opties voor een gegevensbron.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasevenster Bewerken - Database - Eigenschappen en klik op de tab Extra instellingen


De beschikbaarheid van de volgende instellingen is afhankelijk van het type database:

Hostnaam

Voer de hostnaam in van de server die de database bevat, bijvoorbeeld ldap.server.com.

Poortnummer

Voer het poortnummer in voor de server die als host voor de database fungeert.

MySQL JDBC-stuurprogrammaklasse

Voer de naam van het JDBC-stuurprogramma voor de MySQL-database in.

Tekenset

Selecteer de tekenset die u wilt gebruiken om de database in LibreOffice te bekijken. Deze instelling heeft geen invloed op de database. Selecteer 'Systeem' om de standaardtekenset van uw besturingssysteem te gebruiken.

Notitiepictogram

Tekst- en dBASE-databases zijn beperkt tot tekensets met een vaste tekenlengte, waarbij alle tekens met hetzelfde aantal bytes zijn gecodeerd.


Oracle JDBC-stuurprogrammaklasse

Voer de naam van het JDBC-stuurprogramma voor de Oracle-database in.

Stuurprogrammainstellingen

Geef extra stuurprogramma-opties op.

Catalogus gebruiken voor op bestanden gebaseerde databases

Gebruikt de huidige gegevensbron van de catalogus. Deze optie is handig wanneer de ODBC-gegevensbron een databaseserver is. Selecteer deze optie niet als de ODBC-gegevensbron een dBASE-stuurprogramma is.

Basis-DN

Voer het startpunt voor het doorzoeken van de LDAP-database in, bijvoorbeeld: dc=com.

Records (max.)

Geef het maximum aantal records op dat moet worden geladen tijdens het openen van de LDAP-server.

Inactieve records weergeven

Geeft alle records in een bestand weer, inclusief de records die als verwijderd zijn gemarkeerd. Als u dit vakje selecteert, kunt u geen record verwijderen.

Notitiepictogram

In dBASE-opmaak blijven verwijderde records in het bestand.


Tippictogram

Wilt u wijzigingen bekijken die u in de database hebt aangebracht, dan verbreekt u de verbinding met de database en maakt u er vervolgens opnieuw een verbinding mee.


Indices

Opent het dialoogvenster Indices waarin u de tabellenregisters in de huidige dBASE-database kunt beheren.

Tekst bevat koptekst

Selecteer dit vakje als de eerste regel van het tekstbestand de veldnamen bevat.

Veldscheidingsteken

Voer het teken in dat gegevensvelden in het tekstbestand scheidt, of selecteer het.

Tekstscheidingsteken

Voer het teken in dat een tekstveld in het tekstbestand scheidt, of selecteer het. U kunt hetzelfde teken niet als het veldscheidingsteken gebruiken.

Decimaalteken

Voer het teken in dat als een decimaal scheidingsteken in het tekstbestand is gebruikt, in of selecteer het. Dit kan bijvoorbeeld een punt (0.5) of een komma (0,5) zijn.

Scheidingsteken voor duizendtallen

Voer het teken in dat als een scheidingsteken voor duizendtallen in het tekstbestand is gebruikt, of selecteer het. Dit kan bijvoorbeeld een komma (1,000) of een punt (1.000) zijn.

Bestandsextensie

Selecteer de opmaak voor het tekstbestand. De extensie die u selecteert, beïnvloedt enkele van de standaardinstellingen in dit dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!