Speciale instellingen

Definieert de manier waarop u met gegevens in een database kunt werken.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bewerken - Database - Geavanceerde instellingen in het databasevenster


De beschikbaarheid van de volgende instellingen is afhankelijk van het type database:

SQL92-naamconventies gebruiken

Alleen tekens die voldoen aan de SQL92-naamconventie, zijn toegestaan in een naam in een gegevensbron. Alle andere tekens worden geweigerd. Elke naam moet beginnen met een kleine letter, een hoofdletter of een onderstrepingsteken ( _ ). De resterende tekens kunnen ASCII-letters, cijfers en onderstrepingstekens zijn.

Het trefwoord AS gebruiken vóór aliasnamen van tabellen

Sommige databases gebruiken het sleutelwoord "AS" tussen een naam en het alias daarvan, terwijl andere databases daar een witruimte gebruiken. Schakel deze optie in om AS in te voegen vóór het alias.

Tekstregels afsluiten met CR+LF

Selecteer deze optie om het codepaar CR + LF te gebruiken om elke tekstregel af te sluiten (dit heeft de voorkeur voor DOS- en Windows-besturingssystemen).

De aliasnaam van de tabel toevoegen aan SELECT-instructies

Voegt de alias aan de tabelnaam toe in SELECT-instructies.

Gebruik Outer Join syntaxis '{OJ }'

Escape-reeksen gebruiken voor outer joins. De syntaxis voor deze escape-reeks is {oj outer-join}

Voorbeeld:

select Artikel.* from {oj item LEFT OUTER JOIN orders ON item.no=orders.ANR}

De privileges vanaf het databasestuurprogramma negeren

Negeert de toegangsrechten die door het databasestuurprogramma worden verschaft.

Benoemde parameters vervangen door '?'

Vervangt benoemde parameters in een gegevensbron door een vraagteken (?).

Versiekolommen tonen (indien beschikbaar)

Sommige databases wijzen versienummers aan velden toe om wijzigingen in records bij te houden. Telkens wanneer de inhoud van een veld wordt veranderd, wordt het versienummer van het veld met één verhoogd. Hier wordt het interne versienummer van de record in de databasetabel weergegeven.

Catalogusnaam gebruiken in SELECT-instructies

Gebruikt de huidige gegevensbron van de catalogus. Deze optie is handig wanneer de ODBC-gegevensbron een databaseserver is. Selecteer deze optie niet als de ODBC-gegevensbron een dBASE-stuurprogramma is.

Schemanaam gebruiken in SELECT-instructies

Hiermee kunt u de schemanaam in SELECT-instructies gebruiken.

Index maken met ASC- of DESC-instructie

Maakt een index met ASC- of DESC-instructies.

Vergelijking van Booleaanse waarden

Selecteer het type Booleaanse vergelijking dat u wilt gebruiken.

Invoer van formuliergegevens controleren op verplichte velden

Wanneer u een nieuw record invoert of een bestaand record wijzigt in een formulier en u laat een veld leeg dat verbonden is met een databasekolom met verplichte invoer, dan wordt een bericht getoond dat aangeeft dat het veld gevuld moet zijn.

Als dit keuzevakje niet is gemarkeerd, worden de formulieren in de huidige database niet gecontroleerd op verplichte velden.

Het keuzevakje is beschikbaar voor alle typen brongegevens die schrijfrechten voor hun gegevens ondersteunen. Het keuzevakje bestaat niet voor werkbladen, tekst, csv en de diverse alleen-lezen adresboeken.

Negeer informatie voor valutaveld

Alleen voor Oracle JDBC-verbindingen. Indien ingeschakeld specificeert het dat geen kolom wordt behandeld als een valutaveld. Het door het besturingsprogramma van de database teruggegeven veldtype wordt genegeerd.

Gebruik letterlijke datum/tijd die zich conformeert aan ODBC

Gebruik de datum/tijd aanduiding overeenkomstig de ODBC standaard.

Ondersteunt primaire sleutels

maakt mogelijk dat de heuristics van Base worden herroepen om te ontdekken dat een gegevensbank primaire sleutels ondersteunt.

Bij het verbinden met een databank met een algemen API zoals ODBC, JDBC of ADO, past Base op dit moment heuristics toe om te bepalen of deze databank primaire sleutels ondersteunt. Geen van deze API's heeft toegespitste ondersteuning om deze informatie op te halen.

Soms mislukken heuristics. Dit keuzevak met drie mogelijkheden is standaard ingesteld op de onbepaalde status, wat betekent "pas de heuristics toe". Als het keuzevak is ingeschakeld wordt ondersteuning voor een primaire sleutel aangenomen. Als het keuzevak is uitgeschakeld wordt geen ondersteuning voor een primaire sleutel aangenomen

Merk op dat als deze optie er is voor het herroepen van de heuristics. Als u het keuzevak inschakelt voor een databank die geen primaire sleutels ondersteunt, dan zult u enige fouten zien.

Help ons, alstublieft!