SQL-instructie uitvoeren

Opent een dialoogvenster waarin u een SQL-opdracht voor het beheren van een database kunt invoeren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In een venster met een databasebestand kiest u Extra - SQL.


SQL-opdrachten uitvoeren

U kunt alleen beheeropdrachten in dit dialoogvenster invoeren, zoals Grant (Verlenen), Create table (Tabel maken) of Drop table (Tabel verwijderen), en geen filteropdrachten. De opdrachten die u kunt invoeren, zijn afhankelijk van de gegevensbron. dBASE, bijvoorbeeld, kan slechts enkele van de SQL-opdrachten in de lijst uitvoeren.

Notitiepictogram

Gebruik Query maken in ontwerpweergave om een SQL-query uit te voeren voor het filteren van gegevens in de database.


Uit te voeren opdracht

Voer de SQL-beheeropdracht in die u wilt uitvoeren.

U kunt voor de gegevensbron Literatuurlijst bijvoorbeeld de volgende SQL-opdracht invoeren:

SELECT "Address" FROM "biblio" "biblio"

Raadpleeg de documentatie bij de database voor meer informatie over SQL-opdrachten.

Vorige opdrachten

Geeft de eerder uitgevoerde SQL-opdrachten weer. Wanneer u een opdracht opnieuw wilt uitvoeren, klikt u op de opdracht en vervolgens op Uitvoeren.

Status

Geeft de resultaten weer, inclusief fouten, van de SQL-opdracht die u hebt uitgevoerd.

Uitvoeren

Voert de opdracht uit die u in het vakje Uit te voeren opdracht hebt ingevoerd.

Sluiten

Sluit het dialoogvenster.

Help ons, alstublieft!