Indices

Hier kunt u dBASE-database-indices ordenen. Met behulp van een index kunt u snel toegang krijgen tot een database, mits u gegevens opvraagt in de selectie die via de index is gedefinieerd. Wanneer u een tabel ontwerpt, kunt u de indices op het tabblad Indices definiëren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In een venster met een databasebestand van het type dBASE kiest u Bewerken - Database - Eigenschappen en klikt u op Indexen.


Tabel

Selecteer de gewenste tabel uit deze keuzelijst.

Tabellenregisters

De gedefinieerde indices van de gekozen tabel worden hier weergegeven. Teneinde een of meerdere indices te verwijderen klikt u op de knop met de pijl naar rechts.

Vrije indices

In dit veld vindt u een lijst met indices die nog beschikbaar zijn voor de tabel. Om een index toe te kennen aan een tabel, klikt u op de knop met de pijl naar links. De knop met de dubbele pijl zal alle indices toewijzen.

<

Klik op deze knop om de geselecteerde index naar de Tabellenregister te verplaatsen.

<<

Klik op deze knop om alle vrije indices naar de lijst Tabellenregister te verplaatsen.

>

Verplaatst de geselecteerde tabellenindices naar het veld Vrije indices.

>>

Verplaatst alle tabellenregisters naar de lijst Vrije indices.

Help ons, alstublieft!