dBASE

Specificeer de instellingen voor een dBASE-database.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

In een venster met een databasebestand van het type dBASE kiest u Bewerken - Database - Eigenschappen.


Wanneer u relaties tussen tabellen wilt definiëren, gebruikt u JDBC of ODBC vanuit LibreOffice.

Inactieve records weergeven

Geeft alle records in een bestand weer, inclusief de records die als verwijderd zijn gemarkeerd. Als u dit vakje selecteert, kunt u geen records verwijderen.

In dBASE-opmaak blijven verwijderde records in het bestand.

Wilt u wijzigingen bekijken die u in de database hebt aangebracht, dan verbreekt u de verbinding met de database. Vervolgens maakt u opnieuw een verbinding met de database.

Tekenset

Selecteer de conversiecode die u wilt gebruiken om de database weer te geven in LibreOffice. Dit beïnvloedt de database niet. Kies "Systeem" om de standaard tekenset van uw systeem te gebruiken. Tekst- en dBASE-databases zijn beperkt tot tekensets met een vaste tekenlengte, waarbij alle tekens met hetzelfde aantal bytes zijn gecodeerd.

SQL92-naamconventies gebruiken

Staat alleen namen toe die tekens gebruiken die met de SQL92-naamconventies in de gegevensbron overeenkomen. Alle andere tekens worden afgewezen. Elke naam moet met een kleine of hoofdletter, of een onderstreping ( _ ) beginnen. De resterende tekens kunnen ASCII-letters, onderstrepingen en getallen zijn.

Indices

Opent het dialoogvenster Indices waarin u de tabellenregisters in de huidige dBASE-database kunt beheren.

Help ons, alstublieft!