Algemeen

Wanneer u, als systeembeheerder, een databasetabel maakt, kunt u bepalen of en in welke mate de gebruiker toegang heeft tot deze tabel en of de gebruiker de gegevens of de tabelstructuur kan bewerken.

Als u geen beheerder bent, kunt u het tabblad Algemeen gebruiken om te zien welke toegangsrechten u hebt voor de geselecteerde tabel.

Tabelnaam

Geeft de naam van de geselecteerde databasetabel weer.

Type

Geeft het type database weer.

Locatie

Geeft het volledige pad naar de databasetabel weer.

Gegevens lezen

Stelt gebruikers in staat de gegevens te lezen.

Gegevens invoegen

Stelt gebruikers in staat nieuwe gegevens in te voegen.

Gegevens wijzigen

Stelt gebruikers in staat de gegevens te wijzigen.

Gegevens verwijderen

Stelt gebruikers in staat gegevens te verwijderen.

Tabelstructuur wijzigen

Stelt gebruikers in staat de tabelstructuur te wijzigen.

Definitie

Stelt gebruikers in staat de tabelstructuur te verwijderen.

Verwijzingen wijzigen

Stelt gebruikers in staat de verwijzingen te wijzigen. Dit houdt in dat gebruikers nieuwe relaties voor de tabel kunnen instellen of bestaande relaties kunnen verwijderen.

Help ons, alstublieft!