Kolommen toewijzen

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door deze te slepen en neer te zetten in de tabelcontainer. Als u het selectievakje Gegevens toevoegen inschakelt op de eerste pagina van het dialoogvenster Tabel kopiëren, wordt het dialoogvenster Kolommen toewijzen als tweede venster geopend. Met dit dialoogvenster kunt u de inhoud van een gegevensveld in de brontabel aan een ander gegevensveld in de doeltabel toewijzen.

Brontabel

Toont de gegevensvelden in de brontabel. Als u een gegevensveld uit de brontabel in de doeltabel wilt opnemen, schakelt u het keuzevakje voor de naam van het gegevensveld in. Als u de inhoud van een gegevensveld in de brontabel aan een ander gegevensveld in de doeltabel wilt toewijzen, klikt u op het gegevensveld in de doeltabellijst en klikt u vervolgens op de pijl omhoog of omlaag. Als u alle brongegevensvelden in de doeltabel wilt opnemen, klikt u op Alle.

Doeltabel

Toont de mogelijke gegevensvelden in de doeltabel. Alleen de gegevensvelden die in de brontabellijst zijn geselecteerd, worden in de doeltabel opgenomen.

omhoog

Verplaatst het geselecteerde item één positie omhoog in de lijst.

omlaag

Verplaatst het geselecteerde item één positie omlaag in de lijst.

Alle

Selecteert alle gegevensvelden in de lijst.

geen

Schakelt alle selectievakjes in de lijst uit.

Help ons, alstublieft!