Opmaaktype

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door deze te slepen en neer te zetten in de tabelcontainer. Het dialoogvenster Opmaaktype is het derde venster van het dialoogvenster Tabel kopiëren.

Keuzelijst

Toont de gegevensvelden die in de gekopieerde tabel worden opgenomen.

Kolomgegevens

Veldnaam

Toont de naam van het geselecteerde gegevensveld. Als u wilt, kunt u een nieuwe naam invoeren.

Veldtype

Selecteer een veldtype.

Lengte

Voer het aantal tekens in voor het gegevensveld.

Cijfers achter de komma

Voer het aantal decimalen in voor het gegevensveld. Deze optie is alleen beschikbaar voor numerieke of decimale gegevensvelden.

Standaardwaarde

Selecteer de standaardwaarde voor een Ja / Nee-veld.

Autom. herkenning van type

In LibreOffice kan de veldinhoud automatisch worden herkend wanneer u databasetabellen kopieert met slepen en neerzetten.

(max.) regels

Voer het aantal regels in dat wordt gebruikt voor de automatische typeherkenning.

Auto

Automatische typeherkenning starten.

Help ons, alstublieft!