Tabel kopiëren

U kunt een tabel kopiëren door deze naar het tabelgebied van een venster met een databasebestand te slepen en daar neer te zetten. Het dialoogvenster Tabel kopiëren verschijnt nu.

Tabelnaam

Voer een naam in voor de kopie. Sommige databases accepteren alleen namen met een lengte van 8 of minder tekens.

Opties

Definitie en gegevens

Maakt een exacte kopie van de databasetabel. De tabeldefinitie en alle gegevens worden gekopieerd. De tabeldefinitie bevat de tabelstructuur en de opmaak van de verschillende datavelden, inclusief de speciale veldeigenschappen. De veldinhoud levert de gegevens.

Definitie

Kopieert alleen de tabeldefinitie en niet de gegevens in de tabel.

Als tabelweergave

Als de database Weergave ondersteunt zal met deze optie een query als een tabel gemaakt worden. Met deze optie kunt u een query als een normale tabel te zien. De tabel zal gefilterd worden in de weergave met een "Select" SQL-instructie.

Gegevens toevoegen

Voegt de gegevens van de te kopiëren tabel toe aan een reeds bestaande tabel.

De tabeldefinitie moet precies hetzelfde zijn, zodat de gegevens gekopieerd kunnen worden. Gegevens kunnen niet gekopieerd worden als een gegevensveld in de doeltabel een andere opmaak heeft als dat veld in de brontabel.

Selecteer de gegevensveldnamen in het dialoogvenster Tabel kopiëren op de pagina Kolommen toepassen.

Als de gegevens niet kunnen worden toegevoegd, ziet u in het dialoogvenster Kolom Info een lijst van velden waarvan de gegevens niet gekopieerd konden worden. Als u dit dialoogvenster bevestigt met OK, worden alleen die gegevens gekopieerd die ook daadwerkelijk gekopieerd kunnen worden.

Notitiepictogram

Als de veldlengte van de doeltabel kleiner is dan die van de brontabel als de gegevens worden toegevoegd, worden de bron-gegevensvelden automatisch afgebroken om te passen in de veldlengten van de doeltabel.


Primaire sleutel maken

Genereert automatisch een gegevensveld voor de primaire sleutel en vult die met waarden. U zou dit veld altijd moeten gebruiken omdat een primaire sleutel beschikbaar moet zijn om de tabel te kunnen bewerken.

Naam

Voer een naam voor de gemaakte primaire sleutel in. Deze naam is optioneel.

Volgende pagina

Help ons, alstublieft!