Query's en tabellen kopiëren met slepen en neerzetten

Als u een query of tabel verplaatst met behulp van slepen en neerzetten, wordt het dialoogvenster Tabel kopiëren geopend. In dit dialoogvenster kunt u de opties definiëren voor het kopiëren van query's of tabellen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Sleep een tabel of query naar het tabelgedeelte van een ander venster met een databasebestand.


Met het dialoogvenster Tabel kopiëren kunt u de volgende handelingen uitvoeren:

U kunt kopiëren binnen dezelfde database of tussen verschillende databases.

Tabel kopiëren

U kunt een tabel kopiëren door deze naar het tabelgebied van een venster met een databasebestand te slepen en daar neer te zetten. Het dialoogvenster Tabel kopiëren verschijnt nu.

Kolommen toepassen

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door deze te slepen en neer te zetten in de tabelcontainer. Het dialoogvenster Kolommen toepassen is het tweede venster van het dialoogvenster Tabel kopiëren.

Opmaaktype

In de gegevensbronverkenner kunt u een tabel kopiëren door deze te slepen en neer te zetten in de tabelcontainer. Het dialoogvenster Opmaaktype is het derde venster van het dialoogvenster Tabel kopiëren.

Help ons, alstublieft!