Relaties

Deze opdracht opent het venster Relatieontwerp voor de definitie van relaties tussen verscheidene databasetabellen.

Hier kunt u tabellen uit de huidige database koppelen via gemeenschappelijke gegevensvelden. Klik op het pictogram Nieuwe relatie om de relaties te maken, of sleep gewoon met de muis.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies in een databasebestandsvenster Extra - Relaties.


Notitiepictogram

Deze functie is alleen beschikbaar als u met een relationele database werkt.


Wanneer u Extra - Relaties kiest, wordt er een venster geopend waarin alle bestaande relaties tussen de tabellen van de actuele database worden weergegeven. Als er nog geen relaties zijn gedefinieerd, of als u andere tabellen van de database aan elkaar wilt koppelen, klikt u op het pictogram Tabellen toevoegen. Het dialoogvenster Tabellen toevoegen wordt geopend waarin u de gewenste tabellen kunt selecteren.

Pictogram Tabel invoegen

Tabellen invoegen

Notitiepictogram

Als het venster Relatie-ontwerp open is, kunnen de geselecteerde tabellen niet veranderd worden, zelfs niet in de tabelontwerpmodus Dit zorgt ervoor dat het niet mogelijk is de tabellen te veranderen terwijl de relaties worden gemaakt.


De geselecteerde tabellen worden weergegeven in het bovenste deel van het relatie-ontwerpvenster. U kunt een tabelvenster verwijderen via het contextmenu met de Delete-toets.

Move table and modify table size

You can resize and arrange the tables according to your preferences. To move tables, drag the upper border to the desired position. Enlarge or reduce the size in which the table is displayed by positioning the mouse cursor on a border or on a corner and dragging the table until it is the desired size.

Primaire sleutel en verwijzende sleutels

Als u een relatie wilt definiëren tussen de verschillende tabellen moet u op zijn minst een primaire sleutel definiëren die een uniek gegevensveld van de bestaande tabel definieert. U kunt naar de primaire sleutel van andere tabellen verwijzen om de gegevens van deze tabel aan te spreken. Alle gegevensvelden die naar deze primaire sleutel verwijzen zullen worden beschouwd als verwijzende sleutel.

Alle gegevensvelden die naar een primaire sleutel verwijzen zullen in de tabel worden aangegeven met een klein sleutelsymbool.

Relaties definiëren

Alle bestaande relaties worden weergegeven in het relatievenster door een lijn die de primaire en verwijzende sleutels met elkaar verbindt. U kunt een relatie toevoegen door de velden van de ene tabel naar de velden van de andere tabel te slepen. Een geselecteerde relatie wordt verwijderd door op de Delete-toets te drukken.

U kunt ook op het pictogram Nieuwe relatie klikken in het bovenste gedeelte van het relatieveld en een relatie definiëren tussen twee tabellen in het dialoogvenster Relaties.

Pictogram Nieuwe relatie

Nieuwe relatie

Waarschuwingspictogram

Als u LibreOffice gebruikt als front-end voor een relationele database, wordt het maken en verwijderen van relaties niet in een tijdelijk geheugen geplaatst door LibreOffice, maar rechtstreeks naar de database verzonden.


Als u dubbelklikt op een verbindingslijn, kunt u bepaalde eigenschappen aan de relatie toekennen. Het dialoogvenster Relaties wordt geopend.

Help ons, alstublieft!