Tabelontwerp

In het dialoogvenster Tabelontwerp definieert u nieuwe tabellen of bewerkt u de structuur van een bestaande tabel.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een databasebestandsvenster op het pictogram Tabellen. Kies Invoegen - Tabelontwerp of Bewerken - Bewerken.


Database-overzicht

Tabelontwerp

Het venster heeft zijn eigen menu- en functiebalk. Hier vindt u de volgende nieuwe opdracht: Indexontwerp

Tabeldefinitiegebied

Hier definieert u de tabelstructuur.

Veldnaam

Specificeert de naam van het dataveld. De database-engine kan beperkingen opleggen aan de lengte van de tabelnaam en het gebruik van speciale tekens en spaties binnen de tabelnaam.

Veldtype

Geeft het veldtype. De beschikbare veldtypes zijn beperkt door de gebruikte database engine.

Beschrijving

Voer een optionele beschrijving voor elk veld in.

De rijkoppen bevatten de volgende contextmenu's:

Knippen

Knipt de geselecteerde rij naar het klembord.

Kopiëren

Kopieert de geselecteerde rij naar het klembord.

Plakken

Plakt de inhoud van het klembord.

Verwijderen

Verwijdert de geselecteerde rij.

Rijen invoegen

Voegt een lege rij in boven de huidige rij als de tabel nog niet is opgeslagen. Voegt een lege rij in aan het einde van de tabel als de tabel al is opgeslagen.

Primaire sleutel

Als deze opdracht een vinkje heeft, is het gegevensveld in deze regel al een primaire sleutel. Door de opdracht aan te klikken activeert/deactiveert u de primaire sleutel van het veld. De opdracht is alleen zichtbaar als de gegevensbron primaire sleutels ondersteunt.

Veldeigenschappen

Hier kunt u de eigenschappen van het geselecteerde veld definiëren.

Lengte

Geeft het maximale aantal tekens aan dat is toegestaan voor gegevensinvoer van het overeenkomstige gegevensveld, inclusief spaties of speciale tekens.

Cijfers achter de komma

Voer het aantal decimale plaatsen in voor een numeriek of decimaal veld.

Standaardwaarde

Voer een waarde in die de standaardwaarde is voor nieuwe gegevensrecords.

Opmaakvoorbeeld

Hier ziet u de opmaakcode, om aan de veldwaarde toe te wijzen, die u kunt selecteren met behulp van de knop ... .

...

Deze knop opent het dialoogvenster Veldopmaak.

Help gedeelte

Geeft een Help-tekenreeks of hint weer die is gedefinieerd door de databaseontwerper voor het opgegeven veld.

Help ons, alstublieft!