Tabelcontextmenu's

Het contextmenu van de tabelcontainer biedt verscheidene functies, die over het algemeen gebruikt kunnen worden voor alle databasetabellen. Om een specifieke tabel binnen de database te bewerken, selecteert u de overeenkomstige tabel en opent het contextmenu.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Tabellen.


Notitiepictogram

Afhankelijk van de context is het mogelijk dat voor uw huidige database niet alle functies verschijnen die in de contextmenu's voorkomen. Zo is bijvoorbeeld de opdracht Relaties voor het definiëren van relaties tussen verscheidene tabellen slechts beschikbaar bij relationele databases.


Afhankelijk van het databasesysteem dat u gebruikt, zult u de volgende items op de contextmenu's vinden:

Openen

Gebruik de opdracht Openen om het geselecteerde object in een nieuwe taak te openen.

Als een tabel geopend is, zijn er verscheidene functies beschikbaar om de gegevens te bewerken.

Relaties

Deze opdracht opent het venster Relatieontwerp voor de definitie van relaties tussen verscheidene databasetabellen.

Koppeling maken

Deze opdracht kan worden geactiveerd als er een object is geselecteerd. Er wordt koppeling met de naam Koppeling naar xxx (xxx staat voor de naam van het object) gemaakt, direct de map waarin ook het geselecteerde object staat.

Help ons, alstublieft!