Formulieren

Formulieren kunnen worden gebruikt om bestaande database-inhoud gemakkelijk in te voeren of te bewerken.

Assistent Formulier

Besturingselementen

De werkbalk Formulierbesturingselementen biedt de benodigde hulpmiddelen om een formulier in een tekst, tabel, tekening of presentatiedocument te maken.

Formulier in ontwerpmodus

In de ontwerpmodus wordt het formulier ontworpen en worden de eigenschappen van het formulier en de daarin opgenomen besturingselementen gedefinieerd.

Record zoeken

Doorzoekt databasetabellen en formulieren. In formulieren of databasetabellen kunt u in gegevensvelden, keuzelijsten en selectievakjes naar specifieke waarden zoeken.

Gegevens sorteren en filteren

Wanneer u een formulier in gebruikersmodus opent, staan de sorteer- en filterfuncties op de werkbalk.

Help ons, alstublieft!