Ontbrekend Element

Wanneer u een query probeert te openen, waarvan tabellen of velden niet meer bestaan, verschijnt het dialoogvenster Missend element . Dit dialoogvenster benoemt de missende tabel of query die niet kan worden geĂŻnterpreteerd en geeft u tevens de mogelijkheid om te beslissen hoe u verder wilt gaan.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in een venster met een databasebestand op het pictogram Query's en kies vervolgens Bewerken - Bewerken.
Wanneer velden waarnaar wordt verwezen niet meer bestaan, ziet u dit dialoogvenster.


Hoe verder te gaan?

Er zijn 3 opties beschikbaar als antwoord op deze vraag:

Wilt u de query werkelijk openen in de grafische weergave?

Selecteer deze optie om de query in de Ontwerpweergave te openen, ondanks het feit dat er elementen ontbreken. Met deze optie is het ook mogelijk om aan te geven of verdere fouten genegeerd dienen te worden.

De query wordt geopend in de ontwerpweergave (de grafische interface). Missende tabellen worden blanco weergegeven en ongeldige velden worden met hun (ongeldige) namen in de lijst met velden weergegeven. Hierdoor kunt u werken met exact die velden die de fouten veroorzaakten.

Open de query in de SQL-weergave

Selecteer deze optie om het query-ontwerpvenster te openen in de SQL-modus en de query te interpreteren als Native SQL. U kunt de native SQL-Modus alleen afsluiten wanneer de LibreOffice-instructie volledig geĂŻnterpreteerd is (alleen mogelijk wanneer de in de query gebruikte tabellen en velden daadwerkelijk bestaan).

Open de query niet

Kies deze optie als u de procedure wilt annuleren en de query niet wilt openen. Deze optie komt overeen met de functie van de knop Annuleren in het dialoogvenster.

Tevens vergelijkbare fouten negeren

Wanneer u de eerste optie gekozen hebt en de query nog steeds wilt openen in de grafische weergave ondanks ontbrekende elementen, dan kunt u hiermee aangeven of verdere fouten genegeerd moeten worden. Er verschijnt daarom in het huidige openingsproces geen foutmelding als de query niet juist geĂŻnterpreteerd kan worden.

Help ons, alstublieft!