Naam gegevensbron

Voer hier een locatie in voor het adresboekbestand en een naam waarmee de gegevensbron in de gegevensbronnenverkenner moet worden weergegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Assistent Gegevensbron voor adressen - Titel gegevensbron


Locatie

Specificeert waar het databasebestand zich bevindt.

Bladeren

Specificeert de locatie met behulp van een bestandsdialoogvenster.

Dit adresboek beschikbaar maken voor alle modules in LibreOffice

Registreert de nieuw aangemaakte database in LibreOffice. De database zal dan in het paneel Gegevensbronnen getoond worden (+Shift+F4). Als dit selectievakje is uitgeschakeld, is de database alleen beschikbaar door het databasebestand te openen.

Titel adresboek

Specificeer de naam van de gegevensbron.

Help ons, alstublieft!