Gegevensbron voor adressen

Met deze Assistent kunt u een bestaand adresboek registreren als gegevensbron in LibreOffice.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Menu Bestand - Assistenten - Gegevensbron voor adressen.


U kunt adresgegevens en andere gegevensbronnen op elk gewenst moment in LibreOffice registreren:

Een adresboek registreren

Kies het type van uw externe adresboek

Niet alle typen zijn beschikbaar op alle systemen.

Thunderbird

Selecteer deze optie als u al een adresboek in Thunderbird of Icedove gebruikt.

KDE Adressenboek

Selecteer deze optie als u al een adresboek gebruikt in KDE Address book.

Mac OS-adresboek

Selecteer deze optie als u al een adresboek gebruikt in Mac OS-adresboek.

Evolutie

Selecteer deze optie als u al een adresboek gebruikt in Evolution.

Evolutie LDAP

Selecteer deze optie als u al een adresboek gebruikt in Evolution LDAP.

Groupwise

Selecteer deze optie als u al een adresboek gebruikt in Groupwise.

Andere externe gegevensbron

Kies deze optie als u een andere gegevensbron als adresboek wilt registreren in LibreOffice.

Annuleren

De Assistent afsluiten zonder de wijzigingen door te voeren.

Vorige

Hiermee kunt u de selectie die u tijdens de vorige stappen hebt gemaakt, bekijken De huidige instellingen worden opgeslagen.

Volgende

Slaat de huidige instellingen op en gaat verder naar de volgende pagina.

Voltooien

Een verbinding tot stand brengen met de gegevensbron en het dialoogvenster sluiten.

Help ons, alstublieft!