Assistent Euroconversie

Converteert de valutabedragen, die in LibreOffice Calc-documenten en in velden en tabellen van LibreOffice Writer-documenten worden gevonden, naar euro's.

Alleen gesloten bestanden worden geconverteerd. Het is echter mogelijk de Euroconversie in een geopend LibreOffice Calc-document te gebruiken. In dat geval wordt er een afzonderlijk dialoogvenster geopend. Dit dialoogvenster wordt aan het einde van deze sectie beschreven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Assistenten - Euroconversie.


Waarschuwingspictogram

Alleen de valuta van de landen in de Europese Monetaire Unie worden geconverteerd.


Omvang

Eén LibreOffice Calc-document

Converteert één LibreOffice Calc-bestand. Wanneer u velden en tabellen in LibreOffice Writer wilt converteren, moet u eerst het vakje Ook velden en tabellen in tekstdocumenten converteren markeren.

Volledige map

Converteert alle documenten en sjablonen van LibreOffice Calc en LibreOffice Writer in de geselecteerde map.

Valuta

Specificeert de valuta die naar Euro moet omgezet worden.

Bronmap/brondocument

Geeft de map of de naam weer van het enige document, dat geconverteerd moet worden.

...

Opent een dialoogvenster om de gewenste map of het gewenste document te selecteren.

Inclusief submappen

Specificeert of alle submappen van de geselecteerde map zijn opgenomen.

Ook velden en tabellen in tekstdocumenten converteren

Converteert valutabedragen, die in velden en tabellen van LibreOffice Writer-documenten voorkomen.

Waarschuwingspictogram

Waarden in het tekstdocument die zich niet in velden of tabellen bevinden, worden niet geconverteerd.


Bladbeveiliging tijdelijk zonder bevestigingsdialoogvenster opheffen

Specificeert dat de bladbeveiliging gedurende conversie wordt uitgeschakeld en erna weer wordt ingeschakeld. Als er een wachtwoord voor bladbeveiliging is, ziet u een dialoogvenster om het wachtwoord te kunnen invoeren.

Doelmap

Specificeert de map en het pad waarin u de geconverteerde bestanden wilt opslaan.

...

Opent een dialoogvenster waarin u een map kunt selecteren om de geconverteerde bestanden in te bewaren.

Annuleren

Sluit de Euro converter.

Help

Activeert de Help voor het dialoogvenster.

Converteren

Start de conversie.

Er wordt gedurende de conversie een pagina getoond waarop de voortgangsstatus wordt weergegeven.

Vorige

Keert naar de eerste pagina van de Euro converter terug.

Als het huidige document een LibreOffice Calc-document of -sjabloon is, kunt u de Euro converter met behulp van het corresponderende pictogram op de werkbalk Werktuigen oproepen. Dit pictogram is standaard verborgen. Wanneer u het pictogram Euro converter wilt weergeven, klikt u op de pijl aan het einde van de balk Werktuigen, selecteert u de opdracht Zichtbare knoppen en activeert u vervolgens het pictogram Euro converter.

Pictogram

Euroconversie

Het dialoogvenster Euroconversie bevat de volgende functies:

Volledig document

Converteert het volledige document.

Valuta

Specificeert de valuta die naar euro's moet worden geconverteerd.

Selectie

Selecteer de cellen die u in dit bereik wilt converteren als u het keuzevakje Volledig document niet hebt gemarkeerd. Selecteer een optie en klik vervolgens op de gewenste items in het veld Sjablonen/Valutabereiken. Het geselecteerde bereik zal als zodanig in het document zichtbaar zijn. Klik op Converteren om de conversie uit te voeren.

Celopmaakprofielen

Alle cellen met de geselecteerde celopmaakprofielen worden geconverteerd.

Valutacellen in het huidige blad

Alle valutacellen in het actieve werkblad zullen geconverteerd worden.

Valutacellen in het gehele document

Alle valutacellen in het actieve document zullen geconverteerd worden.

Geselecteerd bereik

Alle valutacellen in het bereik, die zijn geselecteerd voordat het conversieprogramma werd opgeroepen, worden geconverteerd. Alle cellen moeten dezelfde opmaak hebben, zodat ze als een geselecteerd bereik kunnen worden herkend.

Sjablonen/valutabereiken

Geeft de bereiken uit de lijst weer, die geconverteerd moeten worden.

Help ons, alstublieft!