Vervolgpagina's van documentenconversieprogramma

Op deze pagina's kiest u voor elk sjabloon- en documenttype de directory waaruit gelezen wordt en de directory waarin geschreven wordt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.


Sjablonen

Hier geeft u aan of, en zo ja hoe sjablonen moeten worden geconverteerd.

Tekstsjablonen

(Voor "Tekstsjablonen" lees het documenttype dat geselecteerd is op de vorige pagina van de documenten converter.)

Markeer dit keuzevakje wanneer de sjablonen geconverteerd moeten worden.

incl. submappen

Markeer dit keuzevakje wanneer ook in de submappen van de opgegeven map naar toepasselijke bestanden gezocht moet worden.

Importeren uit

Kies de map van de bronbestanden.

Opslaan in

Kies de map waar de geconverteerde bestanden in weggeschreven moeten worden.

...

Deze knop opent een dialoogvenster waarin u het pad kunt kiezen.

Documenten

Hier geeft u aan of, en zo ja hoe uw documenten geconverteerd moeten worden.

Tekstdocumenten

(Voor "Tekstdocumenten" lees het documenttype dat geselecteerd is op de vorige pagina van de documenten converter.)

Markeer dit keuzevakje wanneer de documenten geconverteerd moeten worden.

incl. submappen

Markeer dit keuzevakje wanneer ook in de submappen van de opgegeven map naar toepasselijke bestanden gezocht moet worden.

Importeren uit

Kies de map van de bronbestanden.

Opslaan in

Kies de map waar de geconverteerde bestanden in weggeschreven moeten worden.

...

Deze knop opent een dialoogvenster waarin u het pad kunt kiezen.

Hier kunt u terugkeren naar de hoofdpagina van de Assistent Documenten-converter.

Help ons, alstublieft!