Conversieprogramma voor documenten

Kopieert en converteert documenten naar de OpenDocument XML-indeling die door LibreOffice wordt gebruikt.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Assistenten - Conversieprogramma voor documenten.


De assistent converteert documenten van Microsoft Word, Exel en PowerPoint. De bronbestanden worden alleen gelezen, maar niet bewerkt. Nieuwe doelbestanden worden weggeschreven met de nieuwe bestandsnaam extensie in dezelfde of in een nieuwe map .

De Assistent Conversieprogramma voor documenten bevat de volgende pagina's:

Conversieprogramma voor documenten Pagina 1

Specificeert het type van Microsoft Office documenten dat zal worden geconverteerd.

Vervolgpagina's van documentenconversieprogramma

Op deze pagina's kiest u voor elk sjabloon- en documenttype de directory waaruit gelezen wordt en de directory waarin geschreven wordt.

Overzicht van conversieprogramma voor documenten

Geeft een overzicht weer dat toont wat er geconverteerd wordt wanneer u op Converteren klikt.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

Hiermee kunt u de selectie die u tijdens de vorige stappen hebt gemaakt, bekijken De huidige instellingen worden opgeslagen.

Volgende

Slaat de huidige instellingen op en gaat verder naar de volgende pagina.

Converteren

Als u voorwaarts door de dialoogvensters klikt, heeft deze knop de label Volgende. Op de laatste pagina is de naam gewijzigd in Converteren. De conversie wordt dan uitgevoerd als u op de knop klikt.

Help ons, alstublieft!