Assistent Groepselement: Databaseveld

Wanneer het document is gekoppeld aan een database ziet u deze pagina. Hier kunt u aangeven of de referentiewaarden moeten worden opgeslagen in de database.

U hoeft alleen maar aan te geven waar de referentiewaarden opgeslagen moeten worden. Een referentiewaarde kan de huidige status van het groepselement in een database aangeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken - Pagina 4 van de Assistent.


Notitiepictogram

Deze pagina wordt alleen weergegeven indien het formulier al gekoppeld is aan een database.


Wilt u de waarde opslaan in een databaseveld?

Ja, en wel in het volgende databaseveld:

Hiermee geeft u aan dat u de referentiewaarden in een database wilt opslaan. De waarden worden in het gegevensveld geschreven dat in de keuzelijst geselecteerd is. De keuzelijst geeft alle veldnamen weer uit de databasetabel waaraan het formulier gekoppeld is.

Keuzelijst

Nee, ik wil de waarde opslaan in het formulier

Hiermee geeft u aan dat u de referentiewaarden alleen in het formulier wilt opslaan, niet in de database.

Help ons, alstublieft!