Assistent Groepselement

De Assistent Groepselement start automatisch wanneer u een groepsvak invoegt in een document.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik in Formulierontwerp op het pictogram Groepsvak op de werkbalk
en gebruik de muis om een frame te maken.


Assistent Groepselement: Gegevens

Op de eerste pagina bepaalt u welke optievelden in het groepselement opgenomen moet worden.

Assistent Groepselement: Standaard-veldselectie

Geef hier aan of u een van de vastgestelde optievelden als standaard wilt selecteren.

Assistent Groepselement: Veldwaarden

Hier kunt u een referentiewaarde toekennen aan ieder optieveld.

Assistent Groepselement: Databaseveld

Wanneer het document is gekoppeld aan een database ziet u deze pagina. Hier kunt u aangeven of de referentiewaarden moeten worden opgeslagen in de database.

Assistent Groepselement: Optiegroep maken

Op de laatste pagina voert u een naam voor de optiegroep in.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Voltooien

Maakt het object.

Help ons, alstublieft!