HTML-export - Pagina 2

Bepaalt de publicatievorm.

Hier kunt u onder meer aangeven of u frames wilt opnemen, of er een titel moet worden gemaakt en of de presentatienotities moeten worden weergegeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer bestandstype HTML document, pagina 2 van de Assistent.


Publicatievorm

Definieert de basisinstellingen voor de export.

Standaard-HTML-indeling

Standaard-HTML-pagina's maken van exportpagina's.

Standaard-HTML met frames

Maakt standaard-HTML-pagina's met frames. De geƫxporteerde pagina wordt in het hoofdframe geplaatst en in het frame links wordt de inhoudsopgave in de vorm van hyperlinks weergegeven.

Titelpagina maken

Maakt een titelpagina voor het document.

Geeft aan dat de notities ook worden weergegeven.

Automatisch

Hiermee maakt u een standaard-HTML-presentatie in de vorm van een lichtkrantexport, waarin de dia's van uw presentatie elkaar automatisch opvolgen na een bepaalde periode.

Zoals aangegeven in document

Voor elke individuele dia van uw presentatie kunt u aangeven hoe lang het duurt voordat de presentatie overgaat naar de volgende. Wanneer u kiest voor handmatige overgang, kunt u daarvoor iedere willekeurige toets van het toetsenbord gebruiken.

Automatisch

De wissel van pagina's vindt automatisch plaats na de opgegeven tijd en is niet afhankelijk van de inhoud van de presentatie.

Duur per dia

Bepaalt hoe lang elke dia wordt weergegeven.

Eindeloos

Schakel dit selectievakje in wanneer de HTML-presentatie automatisch opnieuw moet worden gestart nadat de laatste dia is vertoond.

WebCast

In een WebCast-export worden automatische scripts gegenereerd met ondersteuning van Perl of ASP. Hiermee kan de spreker (bijvoorbeeld iemand in een telefonische vergadering die zijn presentatie vertoont via internet) overschakelen naar de volgende dia in de webbrowser van het publiek. Meer informatie over WebCast vindt u verderop in deze sectie.

Actieve Server Pagina's (ASP)

Wanneer u de optie ASP selecteert, worden tijdens de WebCast-export ASP-pagina's gemaakt. Houd er rekening mee dat de HTML-presentatie alleen kan worden geboden door webservers die ondersteuning bieden voor ASP.

Perl

Deze optie wordt in de WebCast-export gebruikt om HTML-pagina's en Perl-scripts te maken.

URL voor toehoorders

Hier geeft u aan welke URL (absoluut of relatief) uw publiek moet invoeren om de presentatie te kunnen bekijken.

URL voor presentatie

Geeft de URL aan (absoluut of relatief) waar de gemaakte presentatie is opgeslagen op de webserver.

URL voor Perl-scripts

Bepaalt de URL voor de gegenereerde Perl-scripts (absoluut of relatief).

Meer informatie over WebCast-export

U kunt LibreOffice Impress-presentaties op twee manieren exporteren met behulp van de WebCast-technologie: via ASP (Active Server Pages) en via Perl.

Waarschuwingspictogram

Voor WebCast is een HTTP-server nodig met Perl- of ASP-scripting. De exportoptie is daarom afhankelijk van de gebruikte HTTP-server.


WebCast in ASP

Exporteren

Gebruik voor twee verschillende HTML-exports niet dezelfde directory.

ASP WebCast gebruiken

Zodra de geƫxporteerde bestanden via een HTTP-server kunnen worden benaderd, kunt u de WebCast-technologie gebruiken.

Bijvoorbeeld:

Stel dat Microsoft Internet Information Server op uw computer is geĆÆnstalleerd. U hebt tijdens de IIS-installatie de directory "c:\Inet\wwwroot\presentation" ingevoerd als HTML-uitvoerdirectory. In dit geval zou de URL van uw computer als volgt zijn: "http://myserver.com".

Alle toehoorders kunnen nu de dia bekijken die de spreker kiest via de URL http://myserver.com/presentatie/webcast.asp. Vanuit deze URL kunt u geen andere dia's verplaatsen tenzij de bestandsnamen bekend zijn. Zorg ervoor dat het directoryoverzicht niet op de HTTP-server wordt weergegeven.

WebCast via Perl

Exporteren

Perl WebCast gebruiken

De bestanden die zijn gemaakt tijdens het exporteren, moeten nu worden ingevoerd in een HTTP-server die Perl ondersteunt. Deze procedure kan niet automatisch worden uitgevoerd omdat er veel verschillen bestaan tussen de HTTP-servers die Perl ondersteunen. De te volgen stappen worden hieronder beschreven. Raadpleeg voor meer informatie over deze stappen de serverhandleiding of de netwerkbeheerder.

Nu kunt u WebCast gebruiken.

Bijvoorbeeld:

In dit voorbeeld gebruikt u een Linux-computer met een HTTP-server. De URL van de HTTP-server is http://myserver.com en de uitvoerdirectory van het HTML-document bevindt zich in de directory //user/local/http/. De Perl-scripts bevinden zich in de directory //user/local/http/cgi-bin/. Voer geheim.htm in als bestandsnaam en presentatie.htm als URL voor toehoorders. Voer in het tekstvak onder URL voor presentatie http://myserver.com/presentatie/ in en voer in het vak URL voor Perl-scripts http://myserver.com/cgi-bin/ in.

Wanneer u de Perl-bestanden hebt geĆÆnstalleerd, kan de spreker zijn presentatie geven. De toehoorders kunnen deze presentatie bekijken onder de URL http://myserver.com/presentatie/presentatie.htm.

Help ons, alstublieft!