HTML Export

U kunt hier de instellingen voor publicatie van LibreOffice Draw- of LibreOffice Impress-documenten in HTML-indeling opgeven.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

LibreOffice Draw of LibreOffice Impress, menu Bestand - Exporteren, selecteer HTML-document als bestandstype. Dialoogvenster opent automatisch


De inhoud van de volgende pagina's van de Assistent hangt af van de keuzes die u maakt op de tweede pagina.

HTML-export - Pagina 1

Op de eerste pagina kunt u een bestaand ontwerp kiezen of een nieuw ontwerp maken.

HTML-export - Pagina 2

Bepaalt de publicatievorm.

HTML-export - Pagina 3

Geeft het type afbeelding en de gewenste schermresolutie aan.

HTML-export - Pagina 4

Geeft aan welke informatie moet worden weergegeven op de titelpagina van de publicatie.

HTML-export - Pagina 5

Op deze pagina van de Assistent kiest u een stijl voor de knoppen waarmee door de publicatie-pagina's gebladerd kan worden.

HTML-export - Pagina 6

Gebruik de laatste pagina van de Assistent om de kleuren van uw publicatie te kiezen.

< Vorige

Brengt u terug naar de keuzes en instellingen die u gemaakt hebt op de vorige pagina. De huidige instellingen blijven bewaard. U kunt deze mogelijkheid kiezen vanaf de tweede stap.

Volgende >

Slaat de huidige instellingen op en gaat door naar de volgende stap. Tijdens de laatste stap van de Assistent bestaat deze keuzemogelijkheid niet meer.

Voltooien

Maakt nieuwe documenten overeenkomstig uw instellingen en slaat de documenten op.

Notitiepictogram

LibreOffice slaat uw instellingen van de Assistent op en gebruikt ze als standaardinstelling wanneer u de Assistent de volgende keer gebruikt.


Help ons, alstublieft!