Assistent Rapport - Groeperen

U kunt de records in een rapport groeperen op basis van de waarden in een of meer velden. Selecteer de velden op basis waarvan het resulterende rapport wordt gegroepeerd. U kunt maximaal vier velden in een rapport groeperen. Wanneer u meerdere velden groepeert, worden de groepen in LibreOffice genest volgens het eigen groepsniveau.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.


Velden

Toont de velden van uw selectie op de vorige pagina van de Assistent. Als u het rapport op basis van een veld wilt groeperen, selecteert u de veldnaam en klikt u op de knop >. U kunt maximaal vier niveaus voor de groepering selecteren.

Groeperingen

Toont de velden op basis waarvan het rapport wordt gegroepeerd. Als u een groeperingsniveau wilt verwijderen, selecteert u de veldnaam en klikt u op de knop <. U kunt maximaal vier niveaus voor de groepering selecteren.

>

Klik hier om het geselecteerde veld te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het geselecteerde veld te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

Meer over Assistent Rapport - Sorteeropties

Help ons, alstublieft!