Assistent Rapport - Velden betitelen

Geef aan hoe u de velden wilt benoemen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.


Veldlijst

Geeft de namen weer van de velden die in het rapport moeten worden opgenomen. Aan de rechterkant kunt u een titel invoeren voor elk veld dat in het rapport wordt afgedrukt.

Meer over Assistent Rapport - Groeperen

Help ons, alstublieft!