Assistent Rapport - Veldselectie

Specificeert de tabel of query waarvoor het rapport moet worden gemaakt, en de velden die in het rapport moeten worden opgenomen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.


Tabellen of query's

Selecteer de tabellen of query's waarvoor het rapport moet worden gemaakt.

Beschikbare velden

Toont de namen van de databasevelden in de geselecteerde tabel of query. Klik om een veld te selecteren of druk op de Shift- -toets tijdens het klikken om meerdere velden te selecteren.

Velden in rapport

Alle velden weergeven die in het nieuwe rapport zijn opgenomen.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

>>

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<<

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

Meer over Assistent Rapport - Velden betitelen

Help ons, alstublieft!