Assistent Rapport

Activeert de Assistent voor het maken van rapporten.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om rapport te maken in een databasebestandsvenster.


Databaserapporten maken, gebruiken en bewerken

Selecteer de rapporteigenschappen.

Assistent Rapport - Veldselectie

Specificeert de tabel of query waarvoor het rapport moet worden gemaakt, en de velden die in het rapport moeten worden opgenomen.

Assistent Rapport - Velden betitelen

Geef aan hoe u de velden wilt benoemen.

Assistent Rapport - Groeperen

U kunt de records in een rapport groeperen op basis van de waarden in een of meer velden. Selecteer de velden op basis waarvan het resulterende rapport wordt gegroepeerd. U kunt maximaal vier velden in een rapport groeperen. Wanneer u meerdere velden groepeert, worden de groepen in LibreOffice genest volgens het eigen groepsniveau.

Assistent Rapport - Sorteeropties

Selecteer de velden waarop het rapport moet worden gesorteerd. Velden kunnen worden gesorteerd op maximaal vier niveaus, in oplopende of aflopende volgorde. Gegroepeerde velden kunnen alleen binnen de groep worden gesorteerd.

Assistent Rapport - Lay-out kiezen

Kies de lay-out uit verschillende sjablonen en opmaakprofielen, en kies een horizontale of verticale afdrukstand.

Assistent Rapport - Rapport maken

U kunt het rapport als een statisch of dynamisch rapport maken. Wanneer u een dynamisch rapport opent, geeft het de huidige gegevens weer. Wanneer u een statisch rapport opent, geeft het altijd dezelfde gegevens weer vanaf de tijd waarop het statische rapport is gemaakt.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Help ons, alstublieft!