Assistent Formulier - Subformuliervelden toevoegen

Specificeert de tabel of query waarvoor het subformulier moet worden gemaakt en de velden die in het subformulier moeten worden opgenomen.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om formulier te maken in een databasebestandsvenster.


Tabellen of query's

Specificeert de tabellen of query's waarvoor het subformulier moet worden gemaakt.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

>>

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<<

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Velden in het subformulier

Geeft alle velden weer die in het nieuwe subformulier worden opgenomen.

Assistent Formulier - Verbonden velden ophalen

Help ons, alstublieft!