Assistent Formulier - Veldselectie

Op deze pagina van de Assistent Formulier kiest u de tabel of de query waarvoor u een formulier wilt maken en welke velden u wilt gebruiken in het formulier.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om formulier te maken in een databasebestandsvenster.


Tabellen of query's

Hier kiest u de tabel of query op basis waarvan u het formulier wilt maken.

Beschikbare velden

Somt de namen van de beschikbare velden in de geselecteerde tabel of query op. Klik om een veld te selecteren of gebruik de Shift- of -toets om meerdere velden te selecteren terwijl u klikt.

>

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

>>

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<

Klik hier om het(de) geselecteerde veld(en) te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

<<

Klik hier om alle velden te verplaatsen naar het vak waar de pijl naar wijst.

^

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar boven te verplaatsen.

v

Klik op deze knop om het geselecteerde veld in de lijst één item naar beneden te verplaatsen.

Velden in het formulier

Geeft de velden weer, die opgenomen worden in het nieuwe formulier.

Assistent Formulier - Een subformulier instellen

Help ons, alstublieft!