Assistent Formulier

Activeert de Assistent voor het maken van formulieren.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Klik op Assistent gebruiken om formulier te maken in een databasebestandsvenster.


Kies de eigenschappen van het formulier bij de volgende stappen:

Assistent Formulier - Veldselectie

Op deze pagina van de Assistent Formulier kiest u de tabel of de query waarvoor u een formulier wilt maken en welke velden u wilt gebruiken in het formulier.

Assistent Formulier - Een subformulier instellen

Geef aan of u een subformulier wilt gebruiken en voer de eigenschappen voor het subformulier in. Een subformulier is een formulier dat in een ander formulier wordt ingevoegd.

Assistent Formulier - Subformuliervelden toevoegen

Specificeert de tabel of query waarvoor het subformulier moet worden gemaakt en de velden die in het subformulier moeten worden opgenomen.

Assistent Formulier - Verbonden velden ophalen

Als u er in stap 2 voor koos een subformulier in te stellen op basis van handmatige selectie van velden, kunt u op deze assistentpagina de verbonden velden kiezen.

Assistent Formulier - Besturingselementen schikken

Op deze pagina van de Assistent kiest u de stijl van het te maken formulier.

Assistent Formulier - Gegevensinvoer instellen

Specificeert de gegevensverwerkingsmodus voor het nieuwe formulier.

Assistent Formulier - Opmaakprofielen toepassen

Specificeert het opmaakprofiel voor het formulier.

Assistent Formulier - Naam instellen

Specificeert de naam van het formulier en hoe het verder gaat.

Vorige

De selecties bekijken die in het dialoogvenster van de vorige stap zijn opgegeven. De huidige instellingen blijven ongewijzigd. Deze knop kan alleen worden geactiveerd vanaf pagina twee.

Volgende

Klik op de knop Volgende, waarna de huidige instellingen in het dialoogvenster in de Assistent worden gebruikt en wordt doorgegaan met de volgende stap. Als u bij de laatste stap bent, wordt deze knop gewijzigd in Maken.

Klik om het formulier te maken zonder verdere pagina's te beantwoorden.

Annuleren

Als u op Annuleren klikt, wordt het dialoogvenster gesloten zonder dat de wijzigingen worden opgeslagen.

Help ons, alstublieft!