Assistent Agenda - Op te nemen koppen

Geef de koppen aan die u wilt opnemen in de agenda.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Assistenten - Agenda - Op te nemen koppen (Stap 3).


Type vergadering

Geeft aan of de regel met het type vergadering afgedrukt moet worden.

Leesmateriaal

Geeft aan of de regel Leesmateriaal afgedrukt moet worden.

Meenemen

Geeft aan of de regel Meenemen afgedrukt moet worden.

Notities

Geeft aan of de regel Notities afgedrukt moet worden.

Ga naar Assistent Agenda - Namen

Help ons, alstublieft!