Assistent Fax - Afzender en ontvanger

Specificeert de ontvanger en afzenderinformatie voor de fax.

Om toegang te krijgen tot deze functie..

Kies Bestand - Assistenten - Fax - Afzender en ontvanger.


Gebruikersgegevens voor retouradres gebruiken

Voegt tijdelijke aanduidingen in voor het adres op de faxsjabloon. Verderop in het document klikt u op de tijdelijke aanduiding om de feitelijke gegevens in te voeren.

Nieuw retouradres

Selecteer deze optie om de adresgegevens in de volgende tekstvakken in te voeren. De gegevens worden als normale tekst in het faxdocument ingevoegd.

(Adresgegevensvelden)

Voer hier de adresgegevens van de afzender in.

Gebruik tijdelijke aanduidingen voor ontvangeradres

Voegt tijdelijke aanduidingen in voor het adres op de faxsjabloon. Verderop in het document klikt u op de tijdelijke aanduiding om de feitelijke gegevens in te voeren.

Gebruik adresdatabase voor standaardbrief

Voegt databasevelden in om ze later met het faxdocument te kunnen samenvoegen.

Ga naar Assistent Fax - Voettekst

Help ons, alstublieft!